VOEDINGSNET


 

Voedingsnet Bosscher St. Goed Gechekt Umts Tsjernobyl Links

 

 

 

Tsjernobyl 25 jaar na dato klik hier voor de Schokkende Foto's

Tsjernobyl

DE KERNRAMP IN TSJERNOBYL April 1986 nu 25 jaar na dato... DE REGENVAL OVER NEDERLAND NA DE KERNRAMP ...DE CATASTROFALE GEVOLGEN TOEN EN NU. DEZE INFO HEB IK GEVONDEN OP DIV ANDERE SITES(ik heb DIT verhaal NIET ZELF GESCHREVEN) maar gecopieerd en ter INFO geplaatst..ZIE BRON/website onderaan deze pagina. Toezicht VWA op de radioactiviteitnormering bij voedingsproducten Sinds 1986 houdt de Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit het toezicht op de naleving van deze gezondheidsnormen uitgedrukt in 370 respectievelijk 600 Becquerels per kilogram voedingsproduct(en). De oude norm voor de ramp was slechts 10 Becquerels per kilogram. De Europese normering (vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 737/90) is in de Nederlandse Warenwetregeling Verontreiniging in levensmiddelen vastgelegd. De VWA maakt gebruik van twee analysemethoden om de radioactiviteit te kunnen meten, te weten de Germanium-Lithium detector en de Natrium-Jodide detector met behulp van de respectievelijke gevalideerde methodes NEN 5623 en NVN 5629. Vanwege de nasleep van het Tsjernobyl ongeval heeft de Europese Unie in regelgeving vastgelegd dat de lidstaten, waaronder Nederland, controles moeten doen op producten die worden ingevoerd uit derde landen. In navolging hiervan bemonsterd en onderzoekt de VWA anno 2003 de volgende producten: paddestoelen, bosvruchten, honing, wild en melkpoeder uit Oost-Europa.

Het daadwerkelijke onderzoeksprogramma van de VWA is echter geheim waardoor onduidelijk is of 24 jaar na de kernramp in Tsjernobyl feitelijk onderzoek in Nederland wel plaatsvindt. Het is vreemd om vast te stellen dat tarwe niet op de te controleren lijst van de VWA voorkomt, terwijl deze grondstof één van de belangrijkste grondstoffen uit Oost-Europa is die via de Rotterdamse haven het land binnenkomt. De douane geeft onder het huidige controle regime geïmporteerde partijen tarwe uit dit gebied vooralsnog gewoon vrij. Verder dient ook de vraag gesteld te worden waarom alle overige voedingsproducten die uit deze streek komen niet onderzocht worden op radioactiviteit. Interessant is daarbij te weten te komen of al deze voedingsproducten ook radioactief besmet zijn. Het is mogelijk dat de gevoeligheid van de afzonderlijke voedingsmiddelen voor radioactieve besmetting verschilt. Onder radioactief besmette producten wordt verstaan dat deze radioactieve deeltjes/stoffen en/of energie bevatten als gevolg van een kernramp.

Radioactiviteit in de Nederlandse en Europese voedingsketen.Veel van de in Nederland geïmporteerde tarwe gedurende de periode 2000-2008 is afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. Twee van de vele in 1986 radioactief besmet geraakte landen in ogenschouw nemend, te weten de Oekraïne (het land waarin Tsjernobyl is gelegen) en Rusland leert ons het volgende. De Internationale Graanraad in Londen heeft becijferd dat alleen al uit Rusland en de Oekraïne samen door Nederland over het jaar 2001/2002 in totaal 38 miljoen kg tarwe is geïmporteerd. In het jaar 2002/2003 is deze hoeveelheid met zo'n 500 procent gestegen tot 230 miljoen kg. Dit is mogelijk geworden onder invloed van een lage inkoopprijs en het uitblijven van een maatschappelijke discussie over de evaluatie van de huidige Europese gezondheidsnormering voor radioactief besmette voedingsproducten.

Bovendien is de ramp behoorlijk weggezakt in het geheugen van de importeurs, consument en controleurs. Ook bestaat onduidelijkheid over de vraag of importeurs en/of tussenhandelaars de geïmporteerde partijen tarwe uit de Oekraïne en Rusland mixen met partijen tarwe uit andere landen i.v.m. het nagestreefde kwaliteitsniveau en/of om in totaliteit onder de normering van de VWA te blijven. Bij molenaars is het namelijk gebruikelijk om uit kwaliteitsoogpunt meerdere partijen tarwe te mixen voordat het gemalen wordt. Daarbij wordt niet naar de herkomst van de tarwe gekeken. Kwaliteitscriteria zijn daarbij onder andere het glutengehalte, het eiwitgehalte en het vochtgehalte. De totale hoeveelheid radioactief besmette tarwe in Nederland neemt hierdoor echter met een veelvoud toe.

Verder is onduidelijk hoeveel tarwe uit de Oekraïne en Rusland via andere Europese landen, zoals Duitsland en Polen uiteindelijk in de Nederlandse voedselketen terecht komt. Het vermeende probleem van radioactief besmet tarwemeel in de voedingsketen beperkt zich echter niet alleen tot Nederland. Europa, zo heeft de Internationale Graanraad in Londen becijferd, heeft over de jaargang 2002/2003 in totaal zo'n 7 miljard kg tarwe uit Rusland en de Oekraïne geïmporteerd. De volledige hoeveelheid veronderstelde radioactief besmette tarwe uit de Oekraïne en Rusland die op welke manier dan ook in Nederland terechtkomt, wordt verderop in de voedselketen verwerkt in velerlei eindproducten, zoals brood, banket, snoepgoed, sauzen en niet te vergeten diervoeder. Diervoeder dat tarwe bevat verdient hierbij extra aandacht, omdat dit product gevoed wordt aan dieren die bestemd zijn voor zowel de vleesconsumptie en aan dieren in de zuivelproductieketen. Vlees en zuivelproducten raken hierdoor eveneens radioactief besmet. De besmetting van de voedingsketen vindt hierdoor via een groot aantal schakels zijn weg naar de winkelschappen waardoor de Nederlandse en Europese consument anno 2009 dagelijks nog altijd met grote hoeveelheden radioactief besmet Tsjernobyl-voedsel geconfronteerd wordt en uiteindelijk zelf ook besmet raakt. De invloed hiervan op de gezondheid van de consument verdient om die reden extra aandacht www.wikipedia.org de KERNRAMP TSJERNOBYL

 


Copyright (C) 2004 VOEDINGSNET. All rights reserved.

DE TSJERNOBYLKINDEREN

Toch Vakantie voor Tjernobyl Kinderen>>

 

 

Tsjernobyl

Goost Town

Film over en na de ramp

Klik hier voor de Tsjernobylfilm>>

 

 

Chernobyl/Tsjernobyl

Klik hieronder

Tsjernobyl wikipedia 26 April 1986>>